Golfkoulun kehittämishanke etenee

Opetus11.05.2021

Hyvinvointiurheilua ympäri vuoden

Golf Talman golfkoulun toiminta on ollut vuosia ulkoistettuna ulkoisille toimijoille, joko yksittäisille valmentajille tai golfvalmennusta harjoittaville yrityksille. Viime kesänä golfkoulu siirtyi Golf Talman omiin käsiin, jonka seurauksena sitä on alettu itse myös kehittää. Kesällä 2020 Golf Talmassa käynnistettiin Business Finlandin tuella golfkoulun kehittämishanke, jonka tavoitteena on laajentaa golfkoulun palveluntarjontaa. Business Finlandin tukea haettiin 8.5.2020. Päätös myönnetystä tuesta saatiin Business Finlandilta 17.6.2020. Golf Talma Oy:n hallitus teki päätöksen ottaa tuki vastaan kokouksessaan 9.7. ja aloittaa kehittämisprojekti suunnitelman mukaisesti. Tuen vastaanottaminen ilmoitettiin Business Finlandille 10.7.2020, jonka jälkeen aloitettiin projektin rakentaminen.

Päämääränä ihmisten hyvinvointi, sisältönä golf

Lähtökohtana kehittämisprojektissa on ollut näkemys, jonka mukaan kehityshankkeen avulla Golf Talmasta voidaan rakentaa ihmisten hyvinvointiin panostava keskittymä, joka sekä tuottaa itse laajemmin palveluita, että kokoaa yhteen hyvinvointiin keskittyviä yrityksiä ja yhteisöjä. Voimme antaa ihmisille enemmän kuin liikuntaharrastuksen. Voimme tuottaa palveluja, joiden aikaansaama lisäarvo Golf Talmalle ja sen yhteen kokoamille ihmisille syntyy uusista valmennussisällöistä ja siitä, että ihmiset voivat paremmin.

Uusi golfkoulumme tulee luomaan uutta sisältöä, joka ei keskity pelkästään niinkään golfin tekniikkaharjoitteluun, vaan sisältö laajennetaan koskemaan myös ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia pitäen sisällään fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin.

Golfkoulu tulee toimimaan alustana nykyisen palvelutarjonnan kehittämiselle. Koska olemme golfyhteisö, on tulokulmamme golf. Tekemissämme pelaajien taustahaastatteluissa korostui, että mitä suorempi ja lähempi kytkentä golfiin uusissa palveluissa on, sitä kiinnostuneempia ihmisemme ovat. Tavalla tai toisella uusien palvelujemme pitää hyödyntää golfin pelaamista ja sen parissa viihtymistä.

Uusi palvelutuotanto pohjautuu Golf Talman olemassa olevaan strategiaan, jonka päämäärä on: ”Me uskomme, että aktiivinen golfin harrastaminen saa ihmisen nauttimaan elämästään enemmän ja voimaan paremmin. Aktiivinen golffari luo hyvinvointia itselleen ja ympäristölleen.”

12 kk golfkausi

Perinteisesti iso osa golfopetuksesta on keskittynyt lyöntitekniikoiden hiomiseen ja on ollut sitoutumiseltaan lyhytkestoista yhden tai muutaman tunnin ottamista rangella golfprolta. Valmennus on myös keskittynyt pääosin kesäkauteen, jolloin esimerkiksi isompia lyönnin svingimuutoksia on vaikeampi tehdä, koska pysyvä muutos ja kehittyminen vaativat aina paljon toistoja, joita on hankala viedä käytäntöön keskellä pelikautta. Useimmiten suuremmat svingimuutokset keskellä kesää jopa häiritsevät ja heikentävät pelaamista, koska pelikierros ei ole oikea paikka mietiskellä isompia muutoksia lyönnissä. Näin ollen isommat remontit omassa lyöntitekniikassa olisi hyvä tehdä talvella, kun niitä on paremmin aikaa harjoitella ja sulatella mielessä. Kesä on valmennuksen näkökulmasta paremminkin tehty pienempien yksityiskohtien hiomiselle, pelillisten harjoitusten tekemiselle ja pelaamisesta ja harjoittelemisesta nauttimiselle. Tulemme lisäämään palvelutarjontaa talvikaudelle, jolloin golfin harrastamisessa voidaan keskittyä tulevan kesän tuloskunnon parantamiseen huolellisemmin sekä fysiikan parantamiseen ja kehonhuollollisiin asioihin.

Harjoittelu ja valmennus olisi tärkeää myös pohjata pelaajan lähtötason tunnistamiseen ja yhdessä valmentajan kanssa asetettuihin pitkän tähtäimen tavoitteisiin. Tähän ei kuitenkaan muutaman tunnin golfvalmennuksessa ole mahdollisuuksia. Golf on teknisesti vaativa laji, jossa pysyviä tuloksia saavutetaan parhaiten, kun harjoittelu ja tuloksiin tähtäävä valmennus ovat pitkäjänteistä ja jatkuvaa.

Yli 30 talmalaista pelaajaa ja Kuudes Kerros Helsinki Oy mukana kehittämässä konseptia

Konseptin kehittämiseen menneen talven ja kevään aikana on osallistunut yli 30 Golf Talman pelaajaa, joille suuri kiitos tehdystä työstä ja annetusta arvokkaasta palautteesta. Pelaajilta saatu näkemys on ollut ensiarvoisen tärkeää, jotta kehitetty palvelu voi vastata pelaajien tarpeita ja odotuksia.

Kehittäminen on pitänyt sisällään mittavan taustakartoituksen ja pelaajien haastattelun. Talmalaiset ovat osallistuneet myös muun muassa kahteen eri työpajaan sekä potentiaalisten uusien palvelujen testaukseen. Golf Talman kumppanina konseptin rakentamisessa ja kehittämistyötä fasilitoimassa on ollut helsinkiläinen Kuudes Kerros Helsinki Oy, joka on erikoistunut konseptien kehittämiseen ja palvelujen muotoiluun. Kuudennen vahva ammattitaito ja osaaminen on auttanut meitä merkittävällä tavalla luomaan alkuvisiosta selkeän kuvan ja polun uuden palvelun kehittämiseksi.

Golfkoulun uudella konseptilla keskitytään

• nykyisen palvelutarjonnan monipuolistamiseen
• entistä parempiin tuloksiin pelaajien kehittämisessä ja kehittymisessä
• entistä suunnitelmallisempiin ja pitkäkestoisempiin valmennussuhteisiin, jolloin tulokset pelaajien kehittymisessä ovat nopeampia ja pysyvämpiä
• ympärivuotiseen harjoitteluun, joten talviharjoitteluun tulee lisää tarjontaa teemalla 12 kuukauden golkausi
• lyöntitekniikan lisäksi tuottamaan myös muuta pelaamista tukevaa harjoittelua, kuten esimerkiksi fysiikkaharjoittelua ja kehonhuoltoa
• palvelutarjonnan laajentamiseen hyvinvointipalvelujen suuntaan teemalla Hyvinvointiurheilua ympäri vuoden (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen)
• Golf Talman harjoitteluolosuhteiden parantamiseen ja monipuolistamiseen, josta toteutettu on jo Trackman Studio sekä talviharjoittelutila. Olosuhteiden parantaminen voi pitää sisällään omien tilojen lisäksi myös yhteistyökumppaneiden tilojen ja digitalisaation hyödyntämisen.

Kenelle golfvalmennus on tarkoitettu

Golfkoulun palvelut on tarkoitettu ihan kaikille golffareille, aloittelijoista pidemmälle ehtineisiin, tavoitteelliseen sekä viihtymistä ja hyvinvointia lisäävään harrastamiseen. Aktivoidumme entistä paremmin myös kertomaan palveluistamme, jotta ne olisivat kaikkien saatavilla.

 

 

Toteutus

Palvelutuotanto tulee olemaan Golf Talman valmentajien omaa työtä sekä myös ulkopuolelta ostettua osaamista, opetusta ja valmennusta sekä alihankintana verkostolta hankittuja muiden yritysten tuottamia palveluita ja tuotteita. Tulemme siis Golf Talmassa näkemään jo tuttujen valmentajiemme lisäksi myös uusia kasvoja ja kumppaneita, joiden kanssa saamme tarjottua pelaajillemme entistä kattavammat golfkoulun palvelut. Uuden sisällön tuotanto tulee olemaan keskeistä, kun kehitämme golfkoulun palvelua kohti tavoitteitamme.

Aikataulu

Golfkoulun uusi hyvinvointikonsepti on nyt suunnittelutasolla luotu ja sen ensimmäiset askeleet otettu. Matka on kuitenkin vasta alkanut. Toukokuun lopussa käynnistyy projektiin liittyvä valmennuspilotti, jossa testaamme pidempikestoista valmennusta mukana olevien pelaajien kanssa. Pilotti pitää sisällään pelaajien testaamisen, tavoiteasetannan ja kuuden viikon harjoitusohjelman.

Tulevan kesän aikana tulemme julkaisemaan uusia ja monipuolisempia valmennussisältöjä jo tälle pelikaudelle, mutta varsinainen toiminnan kehittäminen 12 kk:n golfkauden ja Hyvinvointiurheilua ympäri vuoden teemojen mukaisesti pääsee käyntiin syksyllä.