Kastelujärjestelmän uusiminen

Tälle sivulle päivitetään tietoa kastelujärjestelmän uusimiseen liittyvistä töistä ja siitä miten ja missä projekti etenee. Tiedot pitävät sisällään kuvia, videoita ja tekstiä. Tämän sivun avulla voit kurkistaa kulissien taakse remontin maailmaan ja nähdä minkälaisten asioiden parissa työtä tekevät henkilöt ahertavat. Pelaamiseen vaikuttavat tärkeät ajankohtaiset asiat viestimme ensisijaisesti muiden kanaviemme kautta, kuten esimerkiksi kotisivujen etusivulla olevan kenttien tilanteesta kertovan uutislaatikon välityksellä. Tämä sivu on tarkoitettu ensisijaisesti yleisesti asiasta kiinnostuneille, jotka ovat kiinnostuneita meille huipputärkeän projektin etenemisestä. Alla oleva materiaali päivittyy säännöllisesti ja se esitetään aikajärjestyksessä siten, että uusin päivitys on aina ylinnä ja vanhimmat alinna. Seuraa sivua säännöllisesti ja katso uusimmat kuulumiset.

 

Kastelujärjestelmän uusimisen taustoista olemme kertoneet ja uutisoineet aiemmin usein eri tavoin. Voit lukea aiheesta mm. tästä linkistä.

 

Putkien koot ja määrä avainasemassa kastelujärjestelmän toimivuudessa ja tehokkuudessa

Uutta kastelujärjestelmää varten rakennetaan uusi maanalainen putkisto, joka on avainasemassa tulevan järjestelmän toimivuudessa ja tehokkuudessa. Vettä on saatava virtaamaan riittävä määrä riittävän nopeasti, jotta päästään haluttuun ja suunnitelman pohjana toimivaan järjestelmän kuuden tunnin läpimenoaikaan. Läpimenoajalla ilmaistaan aikaa jonka kuluessa yöllä kastelujärjestelmä on toiminnassa ja jona aikana kaikki halutut alueet tulee ehtiä kastella siinä määrin, kuin on tarpeellista. Asennettavien putkien koot (halkaisija) on suunniteltu riittävän suuriksi, jotta veden virtaamisen tavoitteet täyttyvät. Kentille asennettava kastelujärjestelmä toimii yöllä tietokonepohjaisen ohjausjärjestelmän ohjaamana, henkilökunnan tekemien kasteluohjelmien mukaisesti. Huoltotöiden ja alueellisen kastelun helpottamiseksi järjestelmässä on myös etäohjausominaisuus, joka on erittäin oleellinen ja tarpeellinen, jotta järjestelmää voidaan ohjata etänä paikasta ja ajasta riippumatta. Toinen oleellinen asia järjestelmän tehokkuuden, nopeuden ja toimivuuden kannalta on riittävän tehokkaat pumput, jolla vettä pumppaamolta siirretään eteen päin.

Kastelujärjestelmässä käytettävä vesi pumpataan Laakso 3:n lyöntipaikkojen vieressä sijaitsevan pumppamon avulla putkistoa pitkin kentälle asennettaviin sadettimiin. Pumppaamo ottaa veden viereisestä Laakso 8 viheriön takana olevasta lammesta, joka toimii sekä Laakso-kentän pelillisenä vesiesteenä että yhtenä kentällä sijaitsevana kastelujärjestelmän vesivarastona. Useimmat kenttien lammet varastoivat vettä, jota käytetään kastelujärjestelmän kasteluvetenä. Nyt rakennettavaa uutta kastelujärjestelmää varten kentälle asennetaan suunnitelman mukaan 48 kilometriä putkistoa.

Kuvat alla: Pumppaamolta lähtevien putkien tulee olla riittävän suuret halkaisijaltaan, jotta veden virtaavuus ja paine varmistetaan pumppaamolta eteen päin. Tehokkaatkaan pumput eivät voi työntää vettä voimalla eteen päin ellei putkien tilavuus anna sille mahdollisuuksia. Riittävän suuret putket ja tehokkaat pumput takaavat sen, että paine sadettimissa on hyvä myös kenttien kauimmaisissa nurkkauksissa, joihin on pitkä matka pumppaamolta.

 

Kuva alla: Jos pumppaamon ympärillä, kun työmaa on ollut isoimmillaan, ja runkolinjoja asennettaessa jälki on ollut vähän rajumpaa ja vaatii enemmän korjausta, onnistuu varsinaisen kasteluputken asentaminen tosi pienin kentälle aiheutettavin vaurioin. Alla olevassa kuvassa on Laakson 9 reiän viheriö, jolle on asennettu uudet tuplasadettimet. Pieni viheriön reunassa näkyvä viilto on syntynyt asennuksessa käytetyn niin sanotun aurausmenetelmän seurauksena. Viillon alapuolella on juuri asennettu halkaisijaltaan 63 mm kokoinen putki sekä sähkökaapeli, jotka tuovat sekä veden että sähkön kuvassa näkyville sadettimille. Sadettimien asennusta varten on kyseisestä kohdasta otettu ensin nurmileikkurilla pintanurmet pois, kaivettu asennuskuoppa, asennettu sadettimet ja niiden ohjaus, täytetty kuoppa maalla ja asennettu pois otetut nurmipinnat takaisin. Nurmileikkurilla poisotetut ja takaisin asennetut nurmipinnat näkyvät kuvassa sadettimen ympärillä nelikulmion muotoisina. Tämän asennusmenetelmän seurauksena pelipinnat palautuvat erittäin nopeasti taas pelikuntoon.

 

Putkien ja sähkökaapelin asentamista Laakson etuysillä

Maanantaina 8.4. päästiin aloittamaan työt Laakso-kentän etuysillä runko- ja sadetinputkien asentamisen sekä sadettimien asentamisen merkeissä. Kentillä on vielä erittäin märkää, joka hidastaa ja vaikeuttaa työtä. Runkoputkia kaivettaessa kaivuuojat tahtovat täyttyä vedellä, joka tuo oman haasteensa asennustyöhön. Parhaat olosuhteet tähän asti on saatu Laakson 9:llä väylällä, joka on ollut Laakson etuysin kuivin kohta. Tämän vuoksi kastelulinjaston tekeminen on aloitettu sieltä. Runkolinjaa on kaivettu Laakso 1:lle ja 2:lle.

Kuvat alla: Sadetinlinjojen asennus auraamalla. Auraamalla asennettaessa maata ei kaiveta, vaan aura (myyrä) ”avaa” maan ja laittaa sekä putken että kaapelin avauksen yhteydessä maahan, jonka jälkeen kyseinen kohta sulkeutuu, kun kone jatkaa matkaa. Auraamalla pystytään asentamaan sadettimelle meneviä pienempiä putkia mikäli maaperä on sopivaa eikä siinä ole isoja kiviä. Auraamisesta maahan jää pieni viiltojälki.

 

Kuvat alla: Runkoputkien asennusta Laakson etuysillä

 

Asennettavan kastelujärjestelmän merkitseminen kentille

Kastelujärjestelmän asentaminen aloitetaan Laakson rei’iltä 1-9, koska pumppaamo sijaitsee siellä ja putkistoa aletaan rakentamaan pumppaamosta eteen päin. Kastelujärjestelmän putkien ja sadettimien asennuskohdat merkitään urakoitsijan toimesta pienillä lipuilla kentälle kartalle piirretyn suunnitelman mukaisesti. Tämän jälkeen Golf Talman edustajat tarkastavat kentällä suunnitellun asennuksen merkinnät ja tekevät tarvittavat muutokset lipunpaikkoihin (asennuspaikat), jotta sadettimilla saadaan haluttu kastelun peitto aikaiseksi kentälle ja jotta runkoputket kulkevat haluttuja reittejä pitkin. Kun merkinnät on hyväksytty, voi asennus alkaa. Ensimmäiset lippumerkinnät on tehty saapuneesta takatalvesta johtuen vielä lumien ollessa maassa, mutta jotta ne voidaan hyväksyä ja työt alkaa, pitää odottaa lumen sulamista. Lumien sulamista pitää odottaa, jotta voidaan varmistaa sadettimien tarkat oikeat paikat väylien reunoilla ja viheriön ympäristössä. Kentän pitää myöskin hieman kuivaa ennen töiden aloittamista, jottei työkoneilla aiheuteta niin paljoa vahinkoa kentille.

Kuvat alla: Runkolinjojen ja sadettimien merkitsemistä Laakso etuysillä

 

Putket

Tiistaina 2.4.2024 alkoi saapua maan alle asennettavia vesiputkia kentälle. Ensimmäinen erä toimitettiin Laakso 2:n lyöntipaikkojen läheisyyteen, koska se on lähin paikka mistä työt alkavat. Putkimäärä uuteen kastelujärjestelmään on niin valtava, että putkia toimitetaan vaiheittain projektin edetessä. Suunnitelman mukaan putkia tulee uuteen kastelujärjestelmään yhteensä noin 50 kilometriä (48260 metriä). Putkien saapumisen jälkeen niitä on ensin ryhdytty valmistelemaan asennusta varten. Putket toimittaa Talokaivo Oy.

Kuvat alla: Putkien saapuessa 2.4. lähes kaikki lumi oli jo sulanut maasta, mutta kun työt aloitettiin seuraavina päivinä oli lumisade ja takatalvi jo saavuttanut Etelä-Suomen. Lumisade ja kentän kosteus pitkittävät töiden aloittamista kentillä, mutta valmistavia töitä pystytään tekemään hyvin. Työt ovat käynnistyneet 3.4. pidetyllä asennsuryhmän koulutuksella uusimpiin menetelmiin ja 4.4. kastelujärjestelmän runkoputkien hitsauksella. Kyllä, muoviakin voidaan ”hitsata” ja hitsataan. Hitsausta varten Laakso 2:n ja Master 3:n lyöntipaikkojen väliin on pystytetty hitsausasema, jossa putkia liitetään yhteen teltan suojissa. Putket toimitetaan aina mahdollisimman lähelle niiden asennuskohtaa, jotta putkia ei tarvi siirrellä kentällä pitkiä matkoja.

 

Kuvat alla: Putkitoimituksen ensimmäinen erä saapui 2.4.2024, jolloin kentät olivat jo lähes kauttaaltaan sulaneet lumesta. Myöhemmin saimme havaita, että takatalvi tuli ja peitti maan jälleen lumeen.

Kastelujärjestelmän uusiminen Golf Talmassa on alkanut.

Kastelujärjestelmän valmistelevat vaiheet ja työt on saatu päätökseen ja järjestelmän uusiminen on alkanut. Remontin aloituspalaveri pidettiin Golf Talman klubitalolla tiistaina 2.4.2024. Paikalla olivat Golf Talmasta kenttämestari Esa Laaksonen, kastelujärjestelmästä vastaava Matti Ekholm, toimitusjohtaja Ismo Haaponiemi sekä projektin valvoja Jani Laru. NV Golf Oy:stä paikalla olivat David Nelson, Raoul Bergman, Marcin Kuralowicz ja René Bergman. Palaveriin osallistui myös Martin Railila Schetelig Oy:stä. Avauspalaverissa käytiin läpi ja sovittiin projektin työskentelyyn liittyvistä käytännön asioista.

Ensimmäinen erä kastelujärjestelmän osista saapuu varikolle Golf Talmaan

Schetelig Oy:n ensimmäinen erä kastelujärjestelmän varsinaiseen sadetukseen liittyvistä osista otettiin vastaan Golf Talman varikolla 27.3.2024. Asennettavaa tavaraa on niin paljon, että ne toimitetaan kuudessa eri erässä asennuksen ja kesän 2024 aikana. Ensimmäisessä erässä tuli mm. sadettimia, swingjointteja, venttiileitä, kaapelia, erilaisia sähköhitsausmuhveja, supistimia, satula- ja muita liittimiä, venttiilikaivoja, sulkuja, pallo- ja sulkuventtiileitä, ukkossuojia, putkia, maadoituskuparia ja -tankoja sekä tiivisteitä. Saapunutta tavaraa siirreltiin trukilla varastoon odottamaan kentälle vientiä ja asennusta. Viisi erää on vielä tulossa. Trukkia ohjasti Talmasta taitavasti jälleen Golf Talman kentänhoitaja Eero Malinen.

 

Urakoitsijan (NV Golf Oy) koneita ja muita työvälineitä alkaa saapua Talmaan

Urakoitsija tuo mukanaan omat sosiaalitila- ja varastokontit sekä monia erilaisia omia koneita ja työvälineitä. Tuotuja työkoneita ovat mm. lava-autot, kaivurit ja niin sanotut auraajat, joilla voidaan pienempää kasteluputkea ”aurata” maahan, jolloin työn tekeminen on nopeampaa ja asennusjälki hyvin siistiä ja kenttää säästävää, mikäli päästään työskentelemään kuivissa olosuhteissa. Yhteensä työntekijöitä kastelujärjestelmän uudistamisen parissa urakoitsijan puolelta Talmassa työskentelee 12 henkilöä. Järjestelmän asentajat kiertävät työvuoroissa rotaatiossa, jolloin osa ryhmästä on töissä ja osa vapaalla tai lomilla. Työntekijöiden ryhmän tulee olla riittävän suuri, jotta asennus tapahtuu mahdollisimman nopeasti.

Kuvat ja video alla: 20.3.2024 ensimmäiset koneet saapuivat Talmaan. Trukin ratissa koneet laskee alas kuorma-auton lavalta tarkasti ja turvallisesti Golf Talman kentänhoitaja Eero Malinen.

 

 

Pumppaamo

Laakso-kentän kolmosväylän tiipaikkojen vieressä sijaitsee pumppaamo. Pumppaamossa sisällä on mm. kaivo, johon vedet ohjataan pumppamon viereisestä veden varastointiin tarkoitetusta Laakso 8:n lammesta. Näin Laakso 8 reiän vesieste toimii pelillisen tarkoituksensa lisäksi myös pumppaamon kaivoon vettä syöttävänä veden varastointipaikkana. Myös muut pumppaamon läheiset lammet toimivat kentällä tapahtuvana veden varastointipaikkoina sen lisäksi, että ne toimivat pelillisessä tarkoituksessa niiden ympärillä kulkevien väylien vesiesteinä (Laakso 1 ja 2).

Pumppaamokokonaisuuteen kuuluvat varsinaiset uudet pumput ja niiden suodattimet, kaivoon sijoitetut imuputket, pumppujen ohjauskeskus, pumppaamon sähkökeskus sekä itse rakennus. Uutta erittäin tehokasta pumppaamoa varten Keravan Energia on kevään 2024 aikana suurentanut pumppamolle johtavan sähkökaapelin ja -liittymän, jotta pumput saavat riittävän sähkömäärän toimintaansa varten.

 

 

Kuvat alla: Pumppaamon ohjauskeskus tuodaan pumppaamolle. Schetelig Oy:n Martin Railila varmistaa, että keskus saadaan turvallisesti sisälle.

 

Video alla: Uudet pumput saapuvat Laakson pumppaamolle ja ne siirretään varovasti sisälle.

 

Kuvat alla: Kuvia uusien pumppujen asennuksesta.

 

Kuva alla: Pumppaamossa sisällä oleva kaivo, johon vesi tulee putkella Laakso 8 viheriön takana olevasta lammesta. Kaivosta pumput imevät veden imuputkilla ja pumppaavat sen kentällä oleviin kastelujärjestelmän putkiin ja siellä oleviin lähes kahteen tuhanteen sadettimeen. Kaikkea kasteluun liittyvää toimintaa ohjataan kastelujärjestelmän tietokoneella. Pumppujen on oltava riittävän tehokkaat (ja putkien riittävän suuret), jotta ne jaksavat työntää veden lähes 50 kilometrin putkiverkostoon ja 2000 sadettimeen. Läpimenoaika, joka uudella järjestelmällä saavutetaan on 6 tuntia. Läpimenoajalla tarkoitetaan aikaa, jonka kuluessa järjestelmä saa sadetettua kaikki ne pinta-alat, jotka sen kuuluu saada kasteltua. Uudet pumput pumppaavat alussa vettä vanhaan kastelujärjestelmään ja kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain, aletaan vettä pumpata vaiheittain myös uuteen kastelujärjestelmään.

 

Infotilaisuus osakkaille

Kuvat alla: 5.12.2023 järjestettiin Golf Talma Oy:n osakkaille klubitalolla järjestyksessään toinen infotilaisuus kastelujärjestelmän uudistamisesta.

 

Urakkasopimuksen allekirjoittaminen

Urakkasopimus kastelujärjestelmän uusimisen työn osuudesta allekirjoitettiin 5.12.2023 Golf Talmassa Golf Talma Oy:n ja NV Golf Oy:n välillä.

Kuva alla: Golf Talma Oy:n ja NV Golf Oy:n välisen urakkasopimuksen tausta-arkkitehteinä toimivat Golf Talma Oy:n puheenjohtaja Mika Majoinen (kuvassa vasemmalla) ja NV Golf Oy:n puheenjohtaja Raoul Bergman (kuvassa oikealla). Kuvassa keskellä vasemmalla Golf Talma Oy:n toimitusjohtaja Ismo Haaponiemi ja keskellä oikealla NV Golf Oy:n perustaja ja omistaja David Nelson.

 

Kuva alla : 5.12.2023 Golf Talma Oy:n toimitusjohtaja Ismo Haaponiemi ja NV Golf Oy:n David Nelson allekirjoittivat urakkasopimuksen kastelujärjestelmän uudistamisesta.

 

Kastelujärjestelmän uusimisen taustoista olemme kertoneet ja uutisoineet aiemmin usein eri tavoin. Voit lukea aiheesta mm. tästä linkistä.

Golf Talma Oy:n yhtiökokous teki 26.4.2023 päätöksen valtuuttaa Golf Talma Oy:n hallitus päättämään kastelujärjestelmän uudistamisesta.