Laakso 1:n uudistus käynnistyy

GT Oy, Kenttä31.08.2022

Laakso 1:n uudistustyö on käynnistymässä. Uudistus koskee lähinnä väylän viheriötä, mutta samalla kohdistetaan myös väylän loppupää uuteen viheriöön ja laajennetaan vesiestettä. Uusi viheriö ja bunkkeri on merkitty jo maastoon mittapaaluin. Alueelta on myös kaadettu puita uuden viheriön tieltä. Varsinainen työ käynnistyy viheriön, hiekkaesteen ja väylän loppupään työllä. Vesiesteen laajennus on merkitty kuvaan suuntaa-antavana ja laajennuksen tarkat rajat määritellään työn edetessä. Vesiesteen laajentaminen tapahtuu remontin loppuvaiheessa.

Nyt tehtävä muutos korjaa erittäin kaltevan Laakson avausreiän viheriön, joka on koettu monin tavoin ongelmalliseksi. Samalla tehtävä viheriön siirto puolestaan parantaa väylän pelattavuutta, kun dogleg-väylän kakkoslyönti ei ole enää kohtuuttoman pitkä, vaikka vesiesteen yli ei avaustaan löisikään. Avausväylän ollessa kyseessä, sen luonteelle on eduksi, että golfkierros on mahdollista saada lähtemään käyntiin hyvissä merkeissä. Väyläpituudet eivät uudistuksen yhteydessä juurikaan muutu, koska siirrämme eri tiipaikkoja takaisin taakse päin aiemmin suunnitellusta väylän lyhentämisestä pelattaessa vanhaan viheriöön.

Laakso 1:n vanha viheriö säilyy pelattavana niin kauan, kunnes uusi viheriö on otettu käyttöön. Pelaamiseen vaikuttavista poikkeusjärjestelyistä tiedotamme erikseen. Alueelle tulee pelaamista sujuvoittava ja työmaan henkilökuntaa suojeleva repair-alue. Näin pystymme pitämään Laakso 1:n auki, vaikka viheriöremonttia tehdäänkin.

Tämän uutisen yhteydessä oleviin kuviin ja toteutukseen voi tulla muutoksia, mikäli rakennusvaiheessa jokin esiin tuleva merkittävä seikka niin vaatii.