Lyöntipaikkaremontin jatkosuunnitelma, työ etenee Masterille

Kenttä02.08.2021

Väylien remontinaikaiset mitat ilmoitetaan sähköisessä tuloskortissa (lyhennetyt/pidennetyt väylät korostettuina) ja tilapäisten mittojen mukaiset slopetaulut on käytössä 10.10.2021 asti, jonka jälkeen kenttä ei ole enää tasoituskelpoinen.

Lyöntipaikkaremontin jatkumisesta ja suunnitelmasta löytyy tietoa tässä alla olevassa tekstissä ja tekstin lopussa olevassa suunnitelmadokumentissa.

Master-kentän varsinainen lyöntipaikkaremontti alkaa syyskuun alussa. Olosuhteiden salliessa tätä ennen uusitaan vanhojen tiipaikkojen kastelujärjestelmiä ja rakennetaan uusia tiipaikkoja. Mahdolliset toimenpiteet toteutetaan niin, että pelaaminen ei häiriinny tai väylien pelattavuus ja mitat muutu.

Yksi tärkeimmistä lähtökohdista lyöntipaikkaremontille on ollut lyöntipaikkojen laadun parantaminen. Pelaajilta saadun ja kerätyn palautteen perusteella tärkein kehittämiskohde Golf Talmassa on ollut Master- ja Laakso-kenttien lyöntipaikat, joiden kuntoon ei ole oltu tyytyväisiä. Lyöntipaikkojen laatua parannetaan tiipaikkakohtaiseen arviointiin perustuvilla toimenpiteillä, joita ovat mm. kasvukerroksen vaihtaminen, pinnan tasaaminen, koon kasvattaminen kestämään paremmin lisääntynyttä kulutusta, nurmipinnan vaihtaminen uuteen, kylvöt ja erilaiset lannoitus ja muut hoitoainetoimenpiteet. Molempien kenttien jokaiselle tiipaikalle uusitaan kastelu siten, että sadettimien lyöntipaikkakohtaista määrää lisätään ja ne sijoitetaan lyöntipaikkojen reunoille, kun niitä aikaisemmin on ollut yksi per lyöntipaikka ja se on sijainnut keskellä tiipaikkaa.

Monipuolisilla ja laadukkailla lyöntipaikoilla on merkittävä vaikutus myös kentän ilmeeseen. Hyvässä kunnossa olevilla monipuolisilla lyöntipaikoilla kentän taso nousee ja sitä kautta myös osakkaille ja osakkeelle luodaan lisäarvoa.

Master-kentälle on jo merkitty puukepein uusien rakennettavien lyöntipaikkojen sijainteja, jotta niiden tarkat kohdat on voitu kartalla suunnittelun lisäksi tarkastaa ja käydä maastossa läpi yhdessä kenttäarkkitehti Lassi-Pekka Tilanderin kanssa. Merkkien avulla on voitu myös väylien mitat tarkastaa kenttäolosuhteissa.

Uudistuksen ohella Master-kenttä päivitetään vastaamaan nykyajan tarpeita ja tulevaisuuden vaatimuksia. Remontin myötä Master-kentälle tehdään viisi eripituista slopattua pelimahdollisuutta, joilla mahdollistetaan kentän monipuolinen peluutus ja laajasti erilaisia pelaajaryhmiä palvelevat kentän pituudet. Mitat tulevat päivityksen valmistuttua olemaan 4800, 5200, 5600, 6000 ja 6400 metriä. Kaikki pyöristettyinä lähimpään sataan metriin. Tällä päivityksellä jokainen pelaaja löytää omalle pelilleen miellyttävän mitan ja tiipaikan.

Jatkossa tulemme luopumaan tiipaikkojen värikoodeista ja siirrymme kentän pituutta ilmaiseviin numeroihin tiipaikkojen merkitsemisessä. Viiden tiipaikan järjestelmän ja numeromerkintöjen toivomme kannustavan sekä naisia että miehiä pelaamaan kenttää eri pituisina. Konkreettisesti sanottuna, punainen tiipaikka ei ole enää vaan naisten tiipaikka, eikä keltainen tiipaikka ole ainoastaan niin sanottu miespuolisten klubipelaajien tiipaikka. Kukin voi pelata kentän haluamastaan ja itselleen sopivasta mitasta, vaikkapa eri päivinä eri mittaisena ja näin monipuolistaa pelaamisen mahdollisuuksia Talmassa. Myös Laakso-kentällä tullaan siirtymään väreistä numeroihin tiipaikkojen merkitsemisessä.

Viisi eri tiipaikkaa mahdollistaa myös kenttien helpomman ja monipuolisemman vaihtelemisen eri mittoihin mm. kilpailuissa tai esimerkiksi sääolosuhteiden tai muiden olosuhteiden muuttuessa. Esimerkiksi kilpailussa tai muuten olosuhteiden ollessa suotuisat, voidaan mm. etummaista tiipaikkaa tuoda taaemmaksi ja näin peluuttaa kentän lyhintä versiota tietyiltä väyliltä normaalia pidempänä.

Klikkaa alla olevan esitysikkunan alaosassa olevia nuolia liikkuaksesi eteen päin esityksessä.