Master 1:n väyläuudistuksen työt käynnissä

Kenttä25.04.2019

Työt Master 1 (par 5) väylän uudistamiseksi ovat alkaneet. Nykyinen väylä pelataan muutostöiden ajan kuten ennenkin. Työskentelyn vaikutukset pelaamiseen pyritään minimoimaan.

Tavoitteena väyläuudistuksella on saada parannettua väylän pelattavuutta erityisesti avauslyönnin ja toisen lyönnin osalta. Väylä tullaan linjaamaan nykyisen väylän vasemmalle puolelle tiiboksista katsottuna. Uusi väylä tulee kulkemaan nykyisen huoltotien kohdalta tehden kevyen dogleg-mutkan oikealle kohti viheriötä. Uuden väylän vasemmalle puolelle rakennetaan uusi huoltotie, joka tulee siten lähelle Masterin kakkosväylää. Uudistuksella saadaan ensimmäiselle lyönnille enemmän tilaa ja ns. sokkolyöntien määrä vähenee, kun näkyvyys väylälle paranee. Sama näkyvyyden parantamisen tavoite on myös toisen lyönnin osalta, kun nykyisin toinen lyönti joudutaan monesti lyömään ”sokkona” väylällä olevan kallion yli tai ohitse. Väylän uudella linjauksella ehkäistään myös Master 7 viheriön läheisyyteen tulleet avaukset ykkösväylältä.

Työ on aloitettu puunkaadolla, maansiirrolla ja uuden huoltotien rakentamisella. Uuden väylän pohjan muotoilemiseksi kesän aikana tullaan uuden väylän pohjalle ajamaan lisää maata, jotta väylän pohja saadaan nostettua haluttuun korkeuteen. Kuluvan kesän 2019 aikana toteutetaan väylän perusmuotoilu ja muut perustustyöt. Väylän toteutumisen tavoiteaikataulu on saada uusi Master 1 väylä käyttöön kesällä 2021, jolloin väylälle kylvetty ruoho olisi kasvanut ja juurtunut hyvin.

Muutos pyritään toteuttamaan siten, että työt häiritsevät mahdollisimman vähän pelaamista työskentelyn aikana. Työskentelyalue on merkitty sinivalkoisin paaluin, jolloin se sääntöjen mukaan on kunnostettava alue. Sinivalkoisin paaluin merkityltä kunnostettavalta alueelta ei saa pelata. Kyseiseltä alueelta pelaajan on vapauduttava ilman rangaistusta säännön 16.1 mukaisesti. Pahoittelemme työskentelystä aiheutuvaa haittaa.

Väylän suunnittelusta vastaa kenttäarkkitehti Lassi-Pekka Tilander. Väylä toteutetaan Golf Talman omana työnä oman henkilökunnan voimin.

 

 

Periaatesuunnitelma muutostyöstä