Osakekirjoista luopuminen – missä mennään nyt

GT Oy17.02.2020

päivitetty 31.10.2022

Vuonna 2018 aloitettiin projekti, jonka tavoitteena oli luopua Golf Talma Oy:n osakkeista painetuista osakekirjoista.

Ensimmäisessä vaiheessa osakkaita pyydettiin palauttamaan osakekirjansa yhtiölle niiden mitätöimistä varten. Osakekirjat palautettiin 428 osakkeesta muodostaen 40,8 % kaikista osakekirjoista. Nämä yhtiölle palautetut osakekirjat hallitus mitätöi. Osakkaiden haltuun jäi 622 kpl osakekirjoja, joiden kuolettamiseksi yhtiö teki hakemuksen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen. Asia tuli vireille 21.11.2018 ja sen käsittely kesti melkein vuoden.

Yhtiön hakemus hylättiin perustuen asiavaltuutuksen puutteeseen. Tämä tarkoittaa, että osakkaiden hallussa edelleen olevat osakekirjat ovat lainvoimaisia. Toisin sanoen yhtiössä on tällä hetkellä osakkeita, joista osasta on olemassa osakekirjat sekä osakkeita, joista osakekirjoja ei enää ole.

Sittemmin osakekirjoja on palautettu yhtiölle muutamia lisää ja tarkka palautettujen ja mitätöityjen osakekirjojen määrä on tällä hetkellä 464 kpl.

Miten tästä jatketaan?

Toiminta jatkuu normaalisti eli osakkeita voi käyttää, myydä ja ostaa kuten ennenkin. Mahdollisen osakekaupan yhteydessä kannattaa toki osakkeen ostajalle aina muistaa mainita onko kaupan kohteena olevasta osakkeesta olemassa painettu osakekirja vai ei (tilanteen voi tarkistaa täältä).

Painetuista osakekirjoista pyritään kuitenkin edelleen pääsemään kokonaan eroon ja osakkailla on nyt tilanteesta riippuen erilaisia toimintavaihtoehtoja:

1) Jos osakas on palauttanut osakekirjansa yhtiölle, on kyseiset osakekirjat mitätöity ja kaikki on tältä osin kunnossa. Osakas voi jatkaa osakkeen käyttöä normaalisti ja tarvittaessa myydä sen eteenpäin.

2) Jos osakas ei ole palauttanut osakekirjaansa yhtiölle ja osakekirja on edelleen tallessa, voi osakas halutessaan palauttaa sen yhtiölle mitätöintiä varten. Osakas voi myös olla tekemättä mitään ja jatkaa osakkeen käyttöä normaalisti ja tarvittaessa myydä sen eteenpäin.

3) Jos osakas ei ole palauttanut osakekirjaansa yhtiölle ja on hukannut osakekirjan, on vaihtoehtoja kaksi:

a) Osakas voi jatkaa osakkeen käyttöä normaalisti ja tarvittaessa myydä sen eteenpäin mutta tällöin on syytä muistaa että myyjällä on velvollisuus omalla kustannuksellaan hoitaa oikeudelliset toimet kadonneen osakekirjan kuolettamiseksi.

b) Osakas voi valtuuttaa Golf Talma Oy:n hakemaan puolestaan osakekirjan kuoletusta, sillä yhtiön on tarkoitus tarpeeksi valtuutuksia (vähintään 100 osakekirjaa koskien) kerättyään tehdä hakemus käräjäoikeuteen. Tässä tapauksessa yhtiö maksaa kyseisen hakemuksen käsittelymaksun ja hoitaa asian loppuun asti niiden osakkaiden puolesta, jotka valtuutuksen ovat antaneet. Valtuutuksia kerätään tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevina. Valtuutusta varten laaditun valtakirjapohjan voi ladata tästä. Sen voi palauttaa Golf Talmaan skannattuna sähköpostitse, postitse tai tuomalla sen itse paikalle.

Lisätietoja asiassa antaa Golf Talman toimisto sähköpostitse osoitteessa [email protected].