Paljon on tehty talven aikana – tiedote seuran infotilaisuudesta

GT ry, Kokoukset15.03.2023

Heti syyskokouksen jälkeen uusi hallitus ja toimikunnat järjestäytyivät ja ryhtyivät työstämään toimintaa kaudelle 2023. Tulevan toiminnan selkärankana toimii syyskokouksessa esitelty ry:n uusi strategia ja siihen perustuen laaditut toimintasuunnitelmat, jotka esiteltiin kevätkokouksen yhteydessä. Kevätkokous pidettiin mahdollisimman aikaisin ennen pelikauden alkua, jotta jäsenistö sai mahdollisuuden ajoissa ottaa kantaa suunnitelmiin. Muutos aiempaan toimintaan on varsin suuri. Ennen toimikunnat tuottivat palveluja ja toimintaa tietyille ikä- tai pelaajaryhmille. Uudessa strategiassa toimikunnan fokus on määritelty tarjottavan toiminnan perusteella, mutta ottaen huomioon siinä kaikki ikä- ja pelaajaryhmät.

Tarja aloitti tulevan toiminnan esittelyn kertomalla kuinka klubitoimikunnan työnä on eri kilpailujen
tuottaminen kaikille. Koko kauden mittaisia kisoja laajennetaan koskemaan eri ryhmiä. esim. eclectic-kisa avautuu myös miehille ja reikäpelit naisille, miehille ja seniorimiehille. Sama periaate jatkuu monissa muissakin kilpailuissa, viikkokisat mukaan lukien. Aikaisimpina vuosina järjestettiin erillisiä kauden avaustapahtumia, mutta nyt järjestetään kaikille talmalaisille yhteinen avaustapahtuma ja -kisa. Avaustapahtuma tulee olemaan monipuolisempi erilaisten oheistoimintojen ansiosta. Eri pelaajaryhmien samanaikaisen kisaamisen tavoitteena on yhteisöllisyyden kasvattaminen, silti uhraamatta omaa ja itselle sopivinta haastetta, sehän on yksi golfin perusajatuksista. Lisäksi erilaisia scramble-kisoja on pyydetty ja niitä kalenterista löytyykin entistä enemmän.

Kari kuvasi omassa puheenvuorossaan minkälaista toimintaa valmennustoimikunta tulee aktiivisesti tuottamaan vasta golfin aloittaneista aina kilpapelaajien tarpeisiin saakka, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Tätä varten valmennustoimikunta on laatinut Pelaajan polun, joka kuvaa kaikille pelaajalille tarjolla olevan valmennustoimninan ja pelaamisen kehittämismahdollisuudet. Lisäksi tullaan viimeistelemään Olympiakomitean hallinnoima Tähti-seura laatujärjestelmä.

Pasi kertoi, että kilpailutoimikunta on vastuussa tasoituksettomien kisojen järjestämisestä. Lisäksi he vastaavat koko edustuspelaajiemme kilpailutoiminnan koordinoinnista ja tukemisesta askel askeleelta pelaajien monipuolisessa kehittymisessä kilpailu-uralla. Onnistumista edesautetaan fyysisen, mutta myöskin henkisen valmentamisen keinoilla. Lisäksi kilpailutoimikunta on laatinut kriteerit, joiden perusteella Talman viralliset edustuspelaajat valitaan ja kuinka heille rakennetaan puitteet onnistua mahdollisimman hyvin eri kansallisissa kisoissa. Tavoitteena olla Suomen paras kilpailuseura, mikä onkin kova haaste.

Kapteenina Elias kertoi olevansa kentällä mahdollisimman paljon läsnä, ja luomaan positiivista ilmapiiriä sekä klubilla että kentällä. Kauden alla muuttuneiden sääntöjen tiimoilta järjestetään sääntöilta ennen kauden alkua. Puuhaa siis riittää kapteenillakin.

Arto avasi tiedotustoimikunnan suunnitelmia mahdollisimman aktiivisesta ja kattavasta tiedottamisesta koskien kaikkea Talman mäellä tapahtuvaaa toimintaa. Viestinnässä hyödynnetään monipuolisesti käytettävissä olevia viestintä kanavia. Medioina käytämme pääsääntöisesti omaa verkkosivustoamme sekä facebook- ja instagram-tilejämme. Lisäksi jaamme uutisia laajemmalle golfyleisölle muiden kanavien välityksellä. Eikä pidä perinteisen ilmoitustaulun hyödyntämistä unohtaa. Me talmalaiset ja vieraspelaajat vierailemme pelaamisen merkeissä Talmassa yhteensä n. 80.000 kertaa ja siihen kun lisäämme harjoittelukäynnit voimme törmätä ilmoitustauluun varsin useasti. Näin ollen ilmoitustaululla on viestinnässä aktiivinen rooli.
Tiedotuksen yhtenä tehtävänä on myös aktiivisesti osallistua ja vaikuttaa golfliiton eri tapahtumissa ja kokouksissa.

Joltisenkin pitkä tarina edellä kuvastaa työmäärää, joka on tehty ja tullaan toteuttamaan. Jo aiemmin ja myös kevätkokouksessa puhuimme lisäavun tarpeesta, jota tullaan tarvitsemaan suunnitelmien jalkauttamisessa. Voit jo nyt ilmoittautua toimistoon ja ole huoleti, muistutamme kyllä lähempänä minkälaisiin tehtäviin ja milloin apuja tarvitaan. Tule mukaan talkoisiin tekemään Talman mäestä sinulle entistäkin inspiroivampi yhteisö.