Peliaikojen saatavuus ja varausoikeudet

Ajanvaraus, GT Oy, Info09.04.2021

Viime vuosien positiivisesti kehittyneen kysynnän seurauksena peliaikojen saatavuus on ollut Golf Talmassa paikoin ongelmallista ja kentillä on ollut ruuhkaa. Kenttäyhtiön hallitus on käsitellyt aihetta kokouksissaan ja kartoittanut erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona on esitetty, että osakkeen omistajalle annettaisiin aikaisempi varausoikeus kuin pelioikeuden vuokraajalle. Koska tätä aikaisempaa varausoikeutta kohtaan on esitetty näkemyksiä juridisista ongelmakohdista, asiaan kannanottamiseksi ja asiasta päättämiseksi, Golf Talma Oy:n hallitus on tilannut lausunnon asiasta oikeustieteen tohtori, Helsingin yliopiston kauppaoikeuden professori, Seppo Villalta.

Villan lausunnon ja hallituksen käymän keskustelun perusteella Golf Talma Oy:n hallitus on kokouksessaan 8.4. päättänyt, että osakkeenomistajalle ei voida antaa oikeutta varata peliaikaa osakkeen tuottaman pelioikeuden vuokrannutta henkilöä aikaisemmin. Hallitus päätti, että tältä osin varausoikeuksia ei muuteta, vaan ne pysyvät ennallaan.

OTT Seppo Villan lausunto asiaan liittyen on luettavissa kokonaisuudessaan tämän jutun lopussa.

Lähtöjen aikavälit

Kokouksessaan hallitus päätti myös kokeilla yhdeksän minuutin lähtöaikoja (lähtöjen välinen ero) Masterilla ja Laaksolla. Kauden aikana yhdeksän minuutin lähtövälillä on mahdollisuus saada kahdella kentällä noin 10 000 lähtöaikaa lisää verrattuna kymmenen minuutin aikaväliin. Kokeilu aloitetaan heti kauden alusta alkaen, kun kentät avataan.

Pelimahdollisuuksien lisäämiseen tähtäävän, lähtöaikojen tiivistämistä koskevan kokeilun onnistuminen edellyttää, että kaikki pelaajat kiinnittävät huomiota ja pyrkivät huolehtimaan pelin sujuvasta etenemisestä ja riittävästä pelinopeudesta.

OTT Seppo Villan lausunto: