Ykköstiipaikkojen välisen harjoitusalueen uudistus alkaa

Kenttä, Opetus21.06.2022

Kuva: Ohjeellinen suunnitelma alueesta, joka tarkentuu tarpeellisilta osin työn edetessä.

Master- ja Laakso-kenttien ensimmäisten lyöntipaikkojen väliin jäävän harjoitusalueen uudistus alkaa. Harjoitusalueen tavoitteena on palvella laadukkaasti ja monipuolisesti kaikkia lähipeliharjoittelun tarpeita erilaisilta etäisyyksiltä viheriöllä ja sen ympäristössä. Työ on aloitettu alueella puun kaadolla, jonka jälkeen siirrytään juhannuksen jälkeen alueen maan muokkaukseen. Työn jatkuessa nykyisten harjoitusalueiden kohdalle poistuvat ne käytöstä. Uusi harjoitusalue tullaan ottamaan käyttöön kaudella 2023. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä ja toivomme, että kaikki innokkaat harjoittelijamme löytävät omat harjoituspaikkansa klubi- ja Par 3 -alueella olevilta muilta lukuisilta harjoituspaikoiltamme.

Alueelle tulee kolme viheriötä, joiden yhteenlaskettu suunniteltu pinta-ala tulee olemaan 2400 neliömetriä. Puttaamisen tarkoitetun viheriön suunniteltu pinta-ala on 550 neliötä, putti- ja chippiviheriön pinta-ala noin 1150 neliötä ja chippi- ja pitch-viheriön pinta-ala 700 neliötä. Viheriöiden pinta-alojen suurella koolla ja sijainnilla halutaan mahdollistaa mahdollisimman monen pelaajan yhtäaikainen harjoittelu. Chippi- ja pitch-viheriöille voidaan lyödä lähestymislyöntejä eri suunnilta ja -matkoilta lähipelitaitojen kehittämiseksi.

Alueen kuivatussuunnitelmaan voi tutustua alla olevasta kuvasta. Kuivatus on olennainen osa golfkentän suunnittelua, jotta sade- ja sulamisvedet saadaan virtaamaan pois pelipaikoilta. Suurin osa sade- ja sulamisvesistä runsaammalla sateella poistuu pintoja pitkin valumalla, jolloin pintojen muodoilla saadaan vesi ohjattua kaivoihin, joista se maan alla olevien putkitusten avulla ohjataan pois harjoitusalueelta eteen päin aina golfkenttäaluella oleviin lampiin saakka.

Työ on aloitettu puudonkaadolla kohdasta, johon tulee uusi pelaajatie pelaajien liikkumista varten Master 1:n tiipaikoille. Vanha alueen halkaissut huolto- ja pelaajatie poistetaan ja siten alueesta saadaan yhtenäinen sekä myös paljon lisäpinta-alaa harjoittelua varten.

Harjoitusalueen on suunnitellut annetun briifiin perusteella golfkenttäarkkitehti Lassi-Pekka Tilander.